تاریخچه شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان (سهامی خاص)

 

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن در راستای سیاست‌ها واهداف عمومی جمهوری اسلامی ایران و به منظور پاسخگویی به نیاز بخش

قابل توجهی از اقشار کم درآمد و متوسط جامعه در بخش تامین مسکن، در سال 1369 آغاز بکار نمود.

در اجرای سیاست‌های مذکور و جلب مشارکت عمومی در زمینه انبوه‌سازی مسکن، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شعبه گیلان

 نیز در اردیبهشت ماه سال 1369 کار خود را رسما آغاز نمود.

 

به دنبال تغییر سیستم شرکت سرمایه‌گذاری مسکن به هولدینگ، شعبه گیلان در دی ماه 1386 به شرکت پارس مسکن خزر

و با هدف تحت پوشش قرار دادن تولید مسکن در استان‌های گیلان واردبیل و به مرکزیت رشت تبدیل گردید.

فعالیت در این دو استان با تکمیل و اتمام پروژه های آفتاب و نسترن 2 و همچنین آغاز احداث پروژه ساختمان پزشکان اردبیل

تا مهر ماه 1389 ادامه داشت و در این تاریخ با توجه به سیاستهای مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن ادامه

 فعالیت این نمایندگی به شرکت آذربایجان محول گردید. 

 

  • با توجه به توضیحات فوق، عملکرد و سوابق شرکت در استان‌های گیلان و اردبیل در دو بخش به شرح زیر قابل بررسی می‌باشد:

         ü    فعالیت در استان گیلان

 

ü    فعالیت در استان اردبیل