مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی

۱)مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی با ۲۵ پست اسکله با طول پهلوگیری ۴۷۲۰ متر و به ظرفیت سالانه ۱۵ میلیون تن در حال احداث است که ۴ موج شکن شامل موج شکن شرقی – اصلی به طول ۲۷۰۰ متر ، موج شکن شرقی داخلی به طول ۵۰۰ متر ، موج شکن غربی اصلی ۱۹۴۰ متر و موج شکن غربی – داخلی ۷۴۰ متر که مجموعاً به طول ۵۸۸۰ متر است برای آن در نظر گرفته شده و فاصله بین موج شکنها ۲۶۲۵ متر و با میزان پیشروی ۱۶۰۰ متر در دریا طراحی گردیده است . استاندارد انتخاب شده برای طراحی ، آیین نامه دریایی ایران و آخرین استاندارد تهیه شده کشور ژاپن می باشد .
۲) ظرفیت اولیه این بندر سالیانه ۳ تا ۵ میلیون تن بوده و همانطور که اعلام شد ظرفیت نهایی این بندر به ۱۵ میلیون تن خواهد رسید .
۳)در این مجتمع بندری ، مساحت بخش عملیاتی ۵/۱۸۷ هکتار ، مساحت بخش مستقل بندری ۵/۳۲ هکتار و مساحت بخش اداری آن ۳۳ هکتار در نظر گرفته شده ، که مجموعاً در مساحتی بالغ بر ۳۵۳ هکتار احداث خواهد گردید .
۴)این بندر قابلیت پهلو گیری کشتیهای بزرگ با آب خور ۹ متر و ظرفیت ۱۲ هزار تن کالای تجاری و ۲۰ هزار تن کالای نفتی را خواهد داشت.

۵)با هدف ایجاد نسل سومی از بنادر در حاشیه دریای خزر ، در مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی ؛ ۵ ترمینال اصلی با مساحت ۱/۱۲۴ هکتار در نظر گرفته شده که نوع فعالیت و کاربرد اسکله های آن مطابق استانداردهای روز جهانی طراحی گردیده و اهدافی نظیر انتقال کالای ترانزیتی و کانتینری متعلق به کشورهای مختلف در چهار چوب توافقات محور شمال – جنوب ، حمل و نقل دریایی شامل ( مسافر و بار و مواد سوختی ) و توسعه صنایع دریایی و فعالیتهای وابسته به آن را دنبال می نماید . باید گفت به طور کلی فضاهای ترمینالهای بندر کاسپین رابطه مستقیم با اهداف منطقه آزاد و فعالیت های واحدهای مستقر در منطقه و همچنین نیازمندیهای تجاری در سطح کشور و برنامه های ترانزیتی دارند

 

 

 کاسپین