استفاده از فناوری های نوین بایستی در دستور کار کلیه شرکت‌های گروه قرار گیرد

🔹روزبه ظهیری هاشمی؛ مدیر عامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در آغاز عملیات اجرایی پروژه باران رشت: