مجتمع مسکونی لاکانشهر
در زمینی به مساحت 13,688 متر مربع از 226,300 متر مربع زمین محصورشهرک, 5بلوک ساختمانی در پنج طبقه برروی پیلوت هر بلوک 40واحد شامل 10واحدیک خوابه و 30 واحد دو خوابه می باشد.
در زمینی به مساحت 13,688 متر مربع از 226,300 متر مربع زمین محصورشهرک, 5بلوک ساختمانی در پنج طبقه برروی پیلوت هر بلوک 40واحد شامل 10واحدیک خوابه و 30 واحد دو خوابه می باشد.
محوطه‌ اختصاصی
محل بازی کودکان
آیفون تصویری درجه یک
آنتن مرکزی
سیستم صاعقه گیر
سیستم اعلام و اطفاء حریق
محل استقرار نگهبان