مجتمع مسکونی لاکانشهر
در زمینی به مساحت 13,688 متر مربع از 226,300 متر مربع زمین محصورشهرک, 5بلوک ساختمانی در پنج طبقه برروی پیلوت هر بلوک 40واحد شامل 10واحدیک خوابه و 30 واحد دو خوابه می باشد.
محوطه‌ اختصاصی
محل بازی کودکان
آیفون تصویری درجه یک
آنتن مرکزی
سیستم صاعقه گیر
سیستم اعلام و اطفاء حریق
محل استقرار نگهبان