پروژه 272 واحدی مسکونی باران
پروژه " باران " با کاربری‌های مسکونی، تجاری دارای 10 طبقه روی پیلوت و در زمینی به مساحت 15 هزار متر مربع و 256 واحد مسکونی است که زیر بنای کل آن 45000 مترمربع خواهد بود؛ مدت زمان اجرای پروژه در مطالعات انجام یافته برابر با 48 ماه کاری است و امید می‌رود با تمهیدات انجام یافته فاز یک مسکونی آن در حال اجرا می باشد.

پروژه " باران " با کاربری‌های مسکونی، تجاری دارای 10  طبقه روی پیلوت و در زمینی به مساحت 15 هزار متر مربع و 256 واحد مسکونی است که زیر بنای کل آن 45000 مترمربع خواهد بود؛ مدت زمان اجرای پروژه در مطالعات انجام یافته برابر با 48 ماه کاری است و امید می‌رود با تمهیدات انجام یافته  فاز یک مسکونی آن درحال اجرا می باشد

 

ص  

    

 

دوربین مدار بسته
آسانسور
آنتن مرکزی
سیستم صاعقه گیر
سیستم اعلام و اطفاء حریق
محل استقرار نگهبان