پیش فروش لاکانشهر

مجتمع مسکونی لاکانشهر دی ماه 99


158 واحدی 3158 واحدی 2
لاکانشهر2  
لاکانشهر

        

پیش فروش واحدهای مجتمع مسکونی لاکانشهر 

..... (( تعداد واحدهای قابل واگذاری:  محدود )) .....

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ثابت

33752030- 013

و همراه 09115452020  

تماس حاصل فرمائید

 

(نمایندگان فروش آماده پاسخگوئی می باشند)